Tandartspraktijk Meijer

Tandartsenpraktijk Meijer

Nieuws

Maatregelen omtrent afspraken in Corona tijd

Komt U voor uw afspraak in onze praktijk? Wij volgen de Leidraad Mondzorg Corona, opgesteld door de mondzorgkoepels (beroepsverenigingingen van alle beroepen in de mondzorg) en  met het ministerie van VWS en het RIVM .
Hierin staat beschreven, dat door gebruik te maken van aanvullende beschermingsmaatregelen en aanpassingen in de praktijk met betrekking tot " social distancing" en hygiene wij u op een zo  veilig mogelijke manier kunnen behandelen

Naast aanpassingen van onze kant, is er ook van uw zijde medewerking nodig om een veilige behandelomgeving voor onze patienten en ons personeel te waarborgen. 

In de leidraad wordt u om deze reden verzocht uw afspraak te annuleren, indien u een van deze vragen met " ja " kunt beantwoorden. Dit is de zogenaamde " Triage voor de deur" 
Bij een positief antwoord bij vraag 8 of 9 verzoeken we u om telefonisch met ons te overleggen, plusminus twee dagen voor uw afspraak.
waarin wordt bepaald of het veilig is om u te behandelen in onze praktijk, zowel voor uzelf alswel  voor de praktijkmedewerkers en medepatienten.

1. Heeft u corona?
2. Heeft u nu huisgenoten/ gezinsleden met bewezen corona?
3. Bent u in thuisisolatie?
4. Bent u genezen van corona, korter dan 2 weken geleden?
5. Bent u korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt risicogebied voor corona geweest?
6. Heeft u symptomen van verkoudheid , niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en /of koorts ( 38 graden of hoger?) 
7. Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met deze klachten?
8. Woont u in een verpleegtehuis of een instelling? Overleg aub telefonisch met ons, liefst minimaal 2 dagen voor uw afspraak.
9. Heeft u een chronische afwijking of aandoening, waardoor uw afweer verlaagd is? Overlegd u aub telefonisch met ons, liefst minimaal 2 dagen voor uw afspraak
(hieronder vallen: chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen, diabetes mellitus, ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie, een onbehandelde HIV infectie met een CD4 getal kleiner dan 200/mm3 of een verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto immuunziekten, na orgaantransplantatie, hematologische aandoeningen, asplenie, afweerstoornissen zowel aangeboren als verworven, chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatienten).


NB. Voor corona ( verdachte) patienten is een aparte regeling voor behandelingen, neemt u contact met ons op a.u.b.

KOMT U BIJ ONS IN DE PRAKTIJK?

 • Volgt u alstublieft de aanwijzingen van het personeel op.
 • Komt u in principe alleen, tenzij u begeleid moet worden ( maximaal 1 begeleider).
 • Houd zoveel mogelijk afstand, minimaal 1,5 meter. In de praktijk zijn de beschikbare zitplaatsen aangegeven met groene stickers; ouder en kind zitten bij elkaar op 1 plek. 
 • Bij teveel mensen wordt een deurbeleid gevoerd.
 • Komt u niet eerder dan het aangegeven tijdstip.
 • Er kan niet gepoetst worden bij de wastafel voor het toilet.
 • Bij binnenkomst en voor het verlaten van de praktijk ( zodat de deurkruk met gedesinfecteerde handen aangeraakt wordt)  svp handen reinigen door desinfectie met handalcohol. Bedient u het pompje met de onderarm, niet met de handpalm. De handalcohol staat duidelijk zichtbaar in de wachtruimte.
 • Raakt u na deze handdesinfectie geen oppervlakken ( tafels, stoelen e.d.)  en deurkrukken aan.
 • Zoveel als mogelijk is worden alle administratieve handelingen telefonisch en/of digitaal verricht, de balie zal zo min mogelijk gebruikt worden
 • De nota's kunt u laten machtigen zonder dat u een handtekening zet, waarna u deze vervolgens per mail ontvangt.


Houd u zich alstublieft aan de volgende algemene adviezen:
 • Schud geen handen, vermijd lichamelijk contact, neem minimaal 1,5 meter afstand
 • Was uw handen regelmatig, uw handen komen in contact met oppervlakten die door andere mensen aangeraakt zijn. ( o.a. deurknoppen)
 • Hoest en niest u niet in de handen maar in uw elleboog of in een papieren  zakdoek. Was uw handen als u uw neus snuit (snot bevat zeer veel ziektekiemen) Ook als u per ongeluk in uw handen niest of hoest.
 • Vermijd aanraken van uw gezicht, mond, neus en haren
 • Gebruik papieren zakdoekjes en werp deze meteen na gebruik weg in een afgesloten prullenbak.
 • Heeft u of uw kind bij de tandarts uw prothese of gebit met de hand aangeraakt, dan dient u uw handen te desinfecteren (net als wij) met alcohol. Wij zorgen daar ook voor.
 • Houd de mondelijke communicatie zo kort als nodig


« Terug naar overzicht